Polityka prywatności

& 1 Definicje

 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator – Firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora znajdująca się pod adresem internetowym: www.robimyremont.com.pl poświęcona szeroko rozumianej tematyce budowlanej.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga czytająca lub komentująca opublikowane Artykuły oraz Komentarze innych Użytkowników.

& 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Bloga www.robimyremont.com.pl.
 2. Polityka prywatności zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 3. Administratorem Bloga jest jest Firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@robimyremont.com.pl
 4. Blog dostępny pod adresem www.robimyremont.com.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptop, tablet, smartfon), Użytkownika korzystającego z Bloga.
 5. Pliki cookies stosuje się w celu zapewnienia poprawnego działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności Bloga oraz w celach statystycznych.
 6. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Bloga może zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików cookies bądź ich usunięcia. W takiej sytuacji, korzystanie z Bloga przez Użytkownika może być utrudnione.
 7. Administrator stosuje działania monitorujące w celu analizy statystyk Bloga wykorzystując kod śledzenia Google Analytics. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Dane służą do monitorowania zachowania Użytkownika korzystającego z Bloga. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu optymalizacji działań. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: biuro@robimyremont.com.pl
 10. Użytkownik ma pełne prawo do żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: biuro@robimyremont.com.pl
 11. Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera hostingowego, na którym przechowywana jest strona internetowa – Blog www.robimyremont.com.pl. Właścicielem serwera hostingowego jest firma The Camels, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź prowadząca działalność w ramach serwisu pod adresem elektronicznym thecamels.org/pl/. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem tel.: +48530887799
  (koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem własnego operatora) lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie: www.thecamels.org/pl/kontakt/
 12. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze hostingowym. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 13. Dane zapisane w logach serwera nie są przypisane do konkretnych Użytkowników. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.